Youtube film

Korte film om technoscience historie og etik

 

Etik og sociale robotter:

Robotterne er ved at blive en del af vores hverdag. Men hvem skal bestemme, hvad de skal gøre, når de er i et etisk dilemma? Filosof Martin Mose Bentzen fra DTU Management Engineering fortæller om de etiske udfordringer ved robotter og hvordan en robot kan lære at handle etisk med formel etik.

Klik her for at hører Martin på Youtube  - 8:39

 

Kemiingeniør fandt vitamin-K:

Henrik Dam (1895-1976) fandt K-vitaminet, fik Nobelprisen og redder menneskeliv verden over. Historikeren Helge Kragh fortæller om danskeren, der delte prisen med den amerikanske konkurrent Doisy. I vores tid er det helt almindeligt, at forskere forskellige steder arbejder på at løse de samme problemer. Ofte finder de næsten ens løsninger.

Klik her for at hører Helge - 9:14

 

FIA og akademisk innovation:

FIA kommer til verden mellem videnskab, teknologi og industri. Historikeren Laila Zwisler lader tingene tage føringen i fortællingen om udviklingen af analysemetoden FIA fra 1974 og fremad. Det er en typisk historie om masseinnovation og technoscience.

Klik her for at hører Laila - 19:29

 

Kemikeren der kunne næsten alt:

Kemikeren Julius Thomsen (1826-1909) var industrimand, international forsker, underviser og politiker. Historikeren Helge Kragh fortæller om Thomsen, der kunne det hele og lagde grunden til det moderne DTU samt den moderne ingeniørvidenskab.

Klik her for at hører Helge - 12:36