Fiktiv case: Hvad ville du gøre?

Du er i gang med at udvikle en helt ny metode til at producere en effektiv vaccine mod en ny sygdom, som ser ud til at kunne blive en trussel mod mennesker i både tredjeverdens lande og industrialiserede lande. Du har netop været på et studieophold i New York for at besøge et laboratorium, hvor de arbejder med at udvikle en lang række forskellige vacciner. Her mødte du en ung forsker, som var med på et tilsvarende projekt – dog ikke præcist den samme sygdom. Han lod dig kigge i nogle papirer fra hans chef, fordi han havde en ny metode til at aflure strukturen af forskellige virus. Netop denne struktur er væsentlig for at finde en medicin, der kan ”mime” virus uden at være farlig. Da du så nogle af hans notater, fik du pludselig en idé, som måske kunne sætte dig i stand til hurtigere at finde en metode til at syntetisere de aktive stoffer til din vaccine.

Hjemme i Danmark fremlægger du din idé for din forskningsleder uden at sige, hvor den kommer fra. Din chef bliver meget begejstret og foreslår, at du hurtigst muligt skal gå videre af dette spor – måske kan du ligefrem nå at søge patent på metoden og vaccinen. Hvis du får et sådant patent, vil der også være en pæn chance for at få en stor økonomisk gevinst. Du har også chancen for at være med til at udvikle en ny type medicin til gavn for rigtig mange mennesker – især i udviklingslandene. Din chef foreslår, at I arbejder videre på ideen sammen.
Der er bare lige opstået det problem, at jeres institut skal spare penge, og måske hænger jeres forskningsprojekt i en tynd tråd. Sammen med din chef skal du nu træffe en række beslutninger.

Hvad vil du gøre og anbefale i det videre arbejde?

 

Kig på de tre kort, og svar på spørgsmålene.

Kort 1

Din chef foreslår, at I arbejder sammen om at udvikle en ny vaccine. Hvad siger du?

  

1: Accepterer du hans tilbud?

Eller

2: Siger du nej, fordi du hellere vil arbejde videre alene for at få æren og den økonomiske gevinst alene?

 

Kort 2

Et privat medicinalfirma har kontaktet dit institut, fordi de vil høre, om der er nogle projekter på vej, som man kunne samarbejde om. Der er tale om et stort medicinalfirma, som vil kunne skyde mange penge i dit projekt. Der er omvendt ingen tvivl om, at firmaet vil gå efter at søge patent på en eventuel ny medicin, så man udelukker andre firmaer fra at producere den samme medicin.
 
Hvad vil du gå efter:

 

1: At holde kortene tæt til kroppen og tage kontakt til firmaet når du ved, hvor lovende din medicin er?

2: At arbejde på at netværke og dele din indsigt, så alle virksomheder og forskere har mulighed for hurtigt at nå frem til en effektiv vaccine?

 

Kort 3

Din chef har netop været på konference og mødt de samme forskere, som du mødte på dit studieophold. Han har talt med både den unge forsker, som du mødte, og han har også talt med den unge forskers chef. Din egen chef virker lidt hemmelighedsfuld omkring, hvad de har talt om. Der er især to ting, der bekymrer dig:

 

• Har din chef fået mere at vide om deres forskning, end han vil involvere dig i?
 
• Er der en mulighed for at den unge amerikanske forsker har fortalt, at han har vist dig nogle resultater?
 
Hvad gør du:

 

1: Fortæller din chef, at du har fået adgang til nogle informationer, som har inspireret dig kraftigt, og som du ikke endnu har fortalt din chef om?

2: Bliver du ved med at holde tæt overfor din chef?