Undervisningsmateriale

På disse sider finder du forskelligt materiale, der er målrettet STX og HTX. Du kan bl.a. finde introduktionstekster til forskellige tilgange til teknologihistorie og et undervisningsmateriale om aluminium. Vi håber, materialerne kan være relevante i undervisningen i idéhistorie på HTX og også inspirere til forløb i historie i STX.

Kommentarer, ændringsforslag og rettelser sendes til teknologihistoriedtu@tekhist.dtu.dk.