Ingeniørhistorier - Åbning af DTU's Historiske Samling 2014

DTU’s Historiske Samling består i dag af materiale fra forskere, forskningsbedrifter og uddannelse i institutionens historie fra grundlæggelsen i 1829 frem til i dag.

Genstande som apparater, modeller, instrumenter og fotos viser, hvordan den teknologisk-videnskabelige forskning på DTU har udviklet sig til et højt specialiseret felt i en sammenhæng mellem tværfagligt sam-arbejde, forskning, erhvervsliv og myndigheder, samt hvordan forskningen er blevet videregivet igennem en anvendelses-orienteret og erhvervsrettet undervisning.

 

Samlingen er selv et forskningsområde, der giver indsigt i DTU’s historie og vidensområde. Samlingen afspejler DTU’s udvikling fra polytekniske læreanstalt til teknisk universitet med international rækkevidde – en udvikling, der samtidig fortæller om opbygningen af en teknisk videnskabsdisciplin. Historien giver samtidigt et billede på, hvordan teknologien har bidraget til opbygningen af dagens højteknologiske samfund, og dermed også et indblik i, hvordan vi ser på os selv som mennesker i en moderne verden.

Uanset hvilket blik, samlingen underkastes, er den en vigtig del af nationens akademiske kulturarv.

 

Trods samlingens omfattende historiske spænd er den som universitetssamling på mange måder ganske ung. Størstedelen af samlingen er opstået som følge af, hvad personer til forskellige tider har fundet værd at gemme. Det har forskellige konsekvenser for arbejdet med samlingen:

Samlingen kan ikke siges at være komplet, ej heller 100% repræsentativ for DTU’s samlede praksis. Det har også vist sig vanskeligt – endda i enkelte tilfælde umuligt – at finde frem til de korrekte videnskabelige data om en konkret genstand, fordi data ikke er blevet gemt, tilskrevet korrekt, eller simpelthen fordi ingen nulevende personer kender til det pågældende arbejde i dag.

 

Teknologihistorie DTU arbejder i dag professionelt med at opbygge, vedligeholde og formidle denne samling, som kan betragtes som DTU’s akademiske kulturarv. Udstillingen markerer en milepæl i dette arbejde.

Udstillingen præsenterede udvalgte genstande fra samlingen, der markerer fem tyngdepunkter: byg, fysik, kemi, komfort og robotteknologi.